Masalah 937) Tidak ada kebolehan bagi makmum untuk membaca al-Fatihah dan surah pada salat-salat Zuhur dan Asar, sekalipun jika dia melakukan hal ini demi menghasilkan konsentrasi. Masalah 938) Apabila imam jamaah berada pada rakaat ketiga atau keempat salat Isya sedangkan makmum berada pada rakaat kedua, maka wajib atas makmum untuk membaca al-Fatihah dan surahnya dengan