Masalah 284) Syarat-syarat yang sebelumnya telah dibahas pada bab syarat-syarat wudhu, seperti kesucian air, kemubahan air dan sebagainya, menjadi syarat pula dalam keabsahan mandi. Masalah 285) Dalam mandi tidak disyaratkan untuk melakukan basuhan dari atas ke bawah. Masalah 286) Demikian juga tidak disyaratkan untuk melakukannya secara berkesinambungan, melainkan pada pertengahan mandi seseorang bisa melakukan pekerjaan