Masalah 1117) Cara-cara untuk menentukan awal bulan terdiri dari: 1. Rukyat (melihat bulan) dari mukalaf itu sendiri. 2. Kesaksian dari dua orang adil. 3. Kemasyhuran yang menimbulkan keyakinan dan pengetahuan. 4 Berlalunya tiga puluh hari. 5. Keputusan dari Hakim. Masalah 1118) Rukyat hilal sebelum tenggelamnya matahari atau bersamaan dengan terbenamnya matahari, untuk menetapkan awal bulan