Salat

Benda-benda yang Diperbolehkan Sujud di Atasnya

1 Februari 2023
Masalah 680) Sujud untuk salat, wajib dilakukan di atas tanah atau tanaman yang tumbuh dari tanah tetapi bukan merupakan makanan seperti batu, tanah, kayu, daun-daun tumbuhan dan sepertinya. Sujud di atas benda-benda yang merupakan bahan makanan atau pakaian meskipun dia tumbuh dari dalam tanah, seperti kapas, gandum dan benda-benda tambang yang tidak tergolong dari jenis

Sujud

25 Januari 2023
Masalah 652) Setelah rukuk pada setiap rakaat salat, baik salat wajib ataupun mustahab, wajib bagi mushalli untuk melakukan sujud. Yang dimaksud dengan sujud adalah meletakkan dahi di permukaan tanah dengan khudhu’ (merendahkan diri). Masalah 653) Dua sujud yang terdapat pada setiap rakaat merupakan rukun salat, dengan artian bahwa jika mushalli meninggalkan keduanya atau menambahkan dua

Rukuk

24 Januari 2023
Masalah 634) Pada setiap rakaat setelah qiraah, terdapat satu rukuk wajib, dan yang dimaksud dengan rukuk adalah membungkukkan tubuh hingga kedua tangan bisa diletakkan pada kedua lutut. Masalah 635) Rukuk adalah bagian dari rukun salat dan menambahnya akan membatalkan salat. Apabila setelah sampai pada posisi rukuk dan tubuh pun telah dalam keadaan tenang lalu mushalli

Qiyam

17 Januari 2023
Masalah 568) Seseorang yang mampu dan tidak ada halangan untuk melakukan salatnya dengan berdiri, maka sejak memulai salat hingga rukuk, dia harus melakukannya dengan berdiri. Demikian juga wajib baginya untuk berdiri setelah rukuk dan sebelum sujud. Meninggalkan qiyam secara sengaja dalam keadaan ini akan membatalkan salat. Masalah 569) Berdiri pada saat takbiratulihram setelah selesai qiraah

SALAT-SALAT HARIAN

18 Oktober 2022
Masalah 522)  Salat-salat wajib harian, terdiri dari 17 rakaat antara lain: 1. Salat Subuh: dua rakaat. 2. Salat Zuhur: empat rakaat. 3. Salat Asar: empat rakaat. 5. Salat Magrib: tiga rakaat. 5. Salat Isya: empat rakaat. Masalah 523) Dalam safar(perjalanan), salat-salat empat rakaat (Zuhur, Asar dan Isya) akan diringkas menjadi dua rakaat. Kekhususan dan hukum-hukumnya

Syarat-syarat Tayamum

1 September 2022
Masalah 400) Dalam tayamum terdapat tujuh syarat 1.  Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus suci 2.  Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus dalam keadaan mubah (bukan barang gasab). Tetapi apabila seseorang tidak mengetahui atau lupa bahwa sesuatu tersebut adalah gasab, maka tayamum yang dilakukannya dihukumi sah. 3.Pada anggota tayamum harus tidak terdapat penghalang, Karena itu

Jadwal Salat Kota Jakarta