Syariat

Zikir

6 Februari 2023
Masalah 700) Yang dimaksud dengan zikir adalah setiap lafal yang mengandung sebutan Allah ‘Azza wa Jalla (seperti Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah). Dan salawat atas Muhammad saw dan keluarga Muhammad saw termasuk salah satu dari zikir yang termulia. Masalah 701) Zikir-zikir salat harus dibaca sehingga dikatakan sebagai melafalkannya, dan tandanya adalah dia mampu mendengar apa yang

Rukuk

24 Januari 2023
Masalah 634) Pada setiap rakaat setelah qiraah, terdapat satu rukuk wajib, dan yang dimaksud dengan rukuk adalah membungkukkan tubuh hingga kedua tangan bisa diletakkan pada kedua lutut. Masalah 635) Rukuk adalah bagian dari rukun salat dan menambahnya akan membatalkan salat. Apabila setelah sampai pada posisi rukuk dan tubuh pun telah dalam keadaan tenang lalu mushalli

Qiraah

19 Januari 2023
Masalah 590) Pada rakaat pertama dan kedua salat-salat wajib harian setelah takbiratulihram, wajib bagi mushalli untuk membaca surah al-Fatihah dan setelah itu berdasarkan ihtiyath wajib, membaca satu surah sempurna dari al-Quran, karenanya tidak cukup hanya membaca satu atau beberapa ayat dari satu surah. Masalah 591) Pada rakaat ketiga dan keempat, mukalaf boleh memilih untuk membaca

Takbiratulihram

18 Januari 2023
Masalah 582) Takbiratulihram merupakan salah satu kewajiban dalam salat. Yang dimaksud dengan takbiratulihram adalah mengucapkan «اَللهُ اَکْبَرُ» “Allahu Akbar (Allah Mahabesar)” pada awal salat. Masalah 583) Salat batal jika tidak mengucapkan «اَللهُ اَکْبَرُ» pada awal salat, baik hal ini dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Demikian juga ketika pada awal salat telah mengucapkan «اَللهُ اَکْبَرُ»

Kewajiban-kewajiban Salat

13 Desember 2022
Masalah 558) Salat terdiri dari sebelas perkara wajib, yaitu: 1. Niat. 2. Takbiratulihram. 3 Qiyam. 4.Qiraah. 5. Rukuk. 6. Sujud. 7. Zikir. 8. Tasyahud. 9. Salam. 10. Tertib. 11. Berkesinambungan. Masalah 559) Sebagian dari kewajiban salat merupakan rukun, yaitu bila tidak dilakukan dalam salat atau dilakukan melebihi yang seharusnya, sekalipun karena ketidaksengajaan atau lupa, akan

SALAT-SALAT HARIAN

18 Oktober 2022
Masalah 522)  Salat-salat wajib harian, terdiri dari 17 rakaat antara lain: 1. Salat Subuh: dua rakaat. 2. Salat Zuhur: empat rakaat. 3. Salat Asar: empat rakaat. 5. Salat Magrib: tiga rakaat. 5. Salat Isya: empat rakaat. Masalah 523) Dalam safar(perjalanan), salat-salat empat rakaat (Zuhur, Asar dan Isya) akan diringkas menjadi dua rakaat. Kekhususan dan hukum-hukumnya

Hukum-Hukum Masjid

10 Oktober 2022
Masalah 485) Menajisi tanah, atap, dinding dan loteng masjid adalah haram. Apabila telah terlanjur najis harus segera disucikan. Masalah 486) Menghias masjid dengan emas, apabila tergolong sebagai perbuatan boros (israf), maka hukumnya haram, dan dalam keadaan selain ini pun hukumnya makruh. Masalah 487) Wajib menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kedudukan masjid seperti berolahraga atau

Syarat-syarat Tempat Salat

7 Oktober 2022
Syarat Pertama: Mubah Masalah 467) Tempat untuk salat harus bukan tempat hasil gasab (rampasan, penggunaan yang tanpa izin dari pemilik). Salat yang dilakukan pada tempat (ruangan, tanah) hasil gasab, meskipun di atas permadani atau ranjang yang bukan hasil gasab, tetap dihukumi batal. Masalah 468) Apabila seseorang melakukan salat pada tempat yang tidak diketahui atau lupa

Syarat-syarat Pakaian Mushalli

28 September 2022
Syarat pertama: Suci Masalah 430) Pakaian mushalli harus suci. Masalah 431) Seseorang yang tidak mengetahui bahwa melakukan salat dengan tubuh dan pakaian yang najis adalah batal, apabila dia melakukan salatnya dengan tubuh dan pakaian yang najis, maka salatnya dianggap batal. Masalah 432) Apabila seseorang tidak mengetahui bahwa badan dan pakaiannya najis, dan setelah salat dia

Tata Cara Tayamum

31 Agustus 2022
Masalah 396) Dalam tayamum terdapat lima wajib, di antaranya: Niat. Menepukkan kedua tangan pada sesuatu yang sah untuk dijadikan tayamum. Mengusapkan kedua telapak tangan pada keseluruhan dahi dan kedua sisinya, dimulai dari tumbuhnya rambut sampai pada kedua alis dan ujung hidung bagian atas. Mengusapkan telapak tangan kiri ke seluruh punggung (bagian atas) tangan kanan, lalu

Jadwal Salat Kota Jakarta