Tayamum

Syarat-syarat Tayamum

1 September 2022
Masalah 400) Dalam tayamum terdapat tujuh syarat 1.  Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus suci 2.  Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus dalam keadaan mubah (bukan barang gasab). Tetapi apabila seseorang tidak mengetahui atau lupa bahwa sesuatu tersebut adalah gasab, maka tayamum yang dilakukannya dihukumi sah. 3.Pada anggota tayamum harus tidak terdapat penghalang, Karena itu

Tata Cara Tayamum

31 Agustus 2022
Masalah 396) Dalam tayamum terdapat lima wajib, di antaranya: Niat. Menepukkan kedua tangan pada sesuatu yang sah untuk dijadikan tayamum. Mengusapkan kedua telapak tangan pada keseluruhan dahi dan kedua sisinya, dimulai dari tumbuhnya rambut sampai pada kedua alis dan ujung hidung bagian atas. Mengusapkan telapak tangan kiri ke seluruh punggung (bagian atas) tangan kanan, lalu

Benda-benda yang Sah untuk Tayamum

30 Agustus 2022
Masalah 393) Melakukan tayamum dengan segala sesuatu yang merupakan bagian khusus dari bumi seperti tanah, pasir, kerikil, gumpalan tanah, batu (batu kapur, batu besi, batu hitam dan sejenisnya) hukumnya sah. Demikian juga pada kapur, batu-bata dan sejenisnya. Masalah 394) Melakukan tayamum menggunakan barang-barang tambang seperti emas, perak dan sejenisnya, dihukumi tidak sah. Tetapi melakukannya pada

Jadwal Salat Kota Jakarta