Zakat Fitrah

Penggunaan Zakat Fitrah

10 Agustus 2023
Masalah 1149) Dalam hal zakat fitrah yang menerima zakat tidak harus adil; namun apabila yang menerima zakat itu adalah orang yang terang-terangan melakukan dosa besar maka berdasarkan prinsip ihtiyath ia tidak boleh menyerahkan zakat fitrah kepadanya. Masalah 1150) Ayah dan ibu harus membayarkan segala keperluan wajib (biaya hidup) anak-anak fakirnya dan ia tidak dapat menyerahkan

ZAKAT FITRAH

10 Agustus 2023
Masalah 1137) Bapak yang tidak menyerahkan zakat fitrahnya maka tidak ada kewajiban bagi istri dan anak. Mereka tidak wajib menyerahkan zakat fitrah (sebagai ganti si bapak). Masalah 1138) Apabila wanita yang mendapatkan nafkah dari suami maka sang suami, apabila mampu, menyerahkan zakat fitrahnya untuk dirinya dan istrinya. Apabila ia tidak menerima nafkah dari suami atau

Jadwal Salat Kota Jakarta